Biotop Pomoč in svetovanje
Tel.: +386 (0) 3-817- 1170
 slovensko deutsch english

Home
Sokovi in bio-vina
Olja, zeliča in začimbe
Izdelki za zdravo prehrano
Izdelki za zdravje in dobro počutje - wellness
Mlini, sokovniki & kuhinjski pripomočki
Drugi Izdelki
Super ivila v bio kvaliteti
V teku..
Recepti
Postopek naročanja
Kontakt
Sploni pogoji poslovanjaSploni pogoji spletnega poslovanja podjetja Mediacor d.o.o.predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Mediacor d.o.o., Obrtnika ulica 9, 3240 marje pri Jelah za uporabo spletnega  naročanja na naslovu www.zdravahrana-biotop.si. Kadar končni uporabnik dostopa do spletnega  naročanja ali ga  kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh splonih pogojev poslovanja. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega naročanja ne sme uporabljati. Sploni pogoji poslovanja spletnega naročanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potronikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

 
Spletno naročanje upravlja podjetje Mediacor d.o.o. Obrtnika ulica 9, 3240 marje pri Jelah. Spletno naročanje lahko pregleduje in uporablja vsak uporabnik, ki je sprejel Pogoje uporabe spletne strani www.zdravahrana-biotop.si in te Splone pogoje poslovanja spletnega naročanja. Sploni pogoji poslovanja spletnega naročanja obravnavajo sistem naročanja na spletni strani www.zdravahrana--biotop.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med uporabnikom in podjetjem Mediacor d.o.o.


DOSTOPNOST INFORMACIJ

Podjetje Mediacor d.o.o. se zavezuje, da bo uporabniku (kupcu) vselej zagotovilo naslednje informacije:

identiteto podjetja (ime in sede podjetja, tevilka registra)

kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pota, telefon)

bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
dostopnost izdelkov

pogoje dostave izdelka ali izvritve storitve (način, kraj in rok dostave)

vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali e vsebujejo davke in stroke prevoza

način plačila in dostave

časovno veljavnost ponudbe

pojasnjen postopek ob pritobi

 
PONUDBA IZDELKOV

Ponudba spletnega naročanja na spletni strani www.zdravahrana-biotop.si se pogosto spreminja in aurira. Pri vsakem izdelku je zagotovljen opis. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko brez opozorila spremenijo. Pri nakupu se upoteva cena, ki je bila objavljena v trenutku oddaje naročila. Vse cene so navedene v SIT in so končne maloprodajne cene. Pridrujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne objave. Cene v Evrih so informativnega značaja. Preračunane so po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.POSTOPEK NAKUPA

Če elite naročiti izdelke iz nae internetne ponudbe, lahko to storite tako, da nam poljete povpraevanje. To storite tako, da izberete eljene izdelke iz nae ponudbe, jih vstavite v koarico  in izpolnite povpraevanje za naročilo na spodaj priloenem obrazcu. Po prejemu vaega povpraevanja, vam bomo poslali preko elektronske pote nao ponudbo s ceno, rokom dobave in stroki dostave. Podana ponudba prodajalca zavezuje 8 dni, po preteku tega roka prodajalca ponudba ne zavezuje več.

Iz prejete ponudbe izberite izdelke in izpolnite naročilo ter nam naročilo poljite po elektronski poti ali na fax. t. 00386 (0)3 817 11 77.

Običajni rok dobave je tiri do pet delovnih dni po prejemu vaega pisnega naročila. Plačilo poiljke izvrite osebno dostavljalcu poiljke ob prevzemu blaga. Pri vrednosti naročila preko 80 EUR stroke dostave na območju Slovenije plača podjetje Mediacor.

Za dostavo izven ozemlja Republike Slovenije je mona dobava po predhodnem dogovoru. Vsi podatki (cena, rok dobave in stroki dostave) bodo razvidni iz nae ponudbe in so odvisni od vrednosti naročila.

Naročeno blago ostane do poravnave celotne kupnine v lasti podjetja Mediacor d.o.o.

Podjetje Mediacor d.o.o. izda račun in ga polje kupcu hkrati z dostavo naročenih izdelkov. Račun morate obvezno hraniti, saj morebitne kasneje reklamacije brez njega niso mogoče.


DOSTAVA

Blago naročeno preko spletnega naročanja bo podjetje Mediacor d.o.o. poslalo preko pogodbenih dostavnih slub. Dostavno slubo za posamezno naročilo izbere podjetje Mediacor d.o.o., pri čemer stremi po čim nijih strokih. Stroek dostave je odvisen od vrednosti posameznega nakupa in je kupcu prikazan pred potrditvijo nakupa.

Stroke dostave za blago do vrednosti 80 EUR nosi kupec. Dostava blaga v skupni vrednosti nad 80 EUR je na območju Republike Slovenije brezplačna.

Kupec lahko naročeno blago prevzame tudi na sedeu podjetja Mediacor d.o.o., kadarkoli med delovnim časom.

 
GARANCIJA

Za vse izdelke podjetje Mediacor d.o.o. nudi 1 leto garancije, razen za posebej označene izdelke, ki imajo dalji garancijski rok.

Vsak račun je potrebno shraniti, ker je le - ta nujno potreben pri uveljavljanju garancije.

Z zakonom določeni garancijski rok 1 leto začne teči z datumom predaje blaga kupcu.

Vpraanja in reklamacije: podrobneje informacije o garanciji so vam na voljo na telefonski tevilki: 03/817 11 70. Prav tako lahko reklamacije poljete tudi v pisni obliki, in sicer na naslov mediacor.celje@siol.net ali na naslov: Mediacor d.o.o. Obrtnika ulica 9, 3240 marje pri Jelah


PRITOBE

Podjetje Mediacor d.o.o. ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritob. V primeru teav se kupec lahko v roku 8 dni od ugotovitve katerekoli nepravilnosti povee s podjetjem Mediacor d.o.o. po elektronski poti, in sicer na naslov mediacor.celje@siol.net ali pa po priporočeni poti na naslov: Mediacor d.o.o. Obrtnika ulica 9, 3240 marje pri Jelah. Podjetje Mediacor d.o.o. bo v petih delovnih dneh po prejemu pritobe obvestilo kupca, kako jo bo obravnavalo in ga bo vseskozi obvečalo o poteku postopka. Podjetje Mediacor d.o.o. si bo prizadevalo vse spore reiti sporazumno, za vse spore pa podjetje Mediacor d.o.o. določa pristojnost stvarno pristojnega sodiča v Celju.


VARSTVO ZASEBNOSTI

Podjetje Mediacor d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Le-ti ne bodo uporabljeni v nobene druge namene kot za izvedbo pogodbenega razmerja, poiljanje lastnega informativnega gradiva in ponudb podjetja Mediacor d.o.o. ter ostalo potrebno komunikacijo. Podatki uporabnikov spletnega naročanja v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.


SPLONO

Podjetje Mediacor d.o.o. bo o vsaki spremembi Splonih pogojev naročnika ustrezno obvestilo v kolikor se bodo Sploni pogoji med izvedbo kupoprodajnega posla med kupcem in drubo Mediacor d.o.o. spremenili. Če se kupec ne strinja s spremenjenimi Splonimi pogoji, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o spremembah, s pisnim obvestilom sporoči, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja. Če druba Mediacor d.o.o. ne prejme pisne odpovedi odjemalca v navedenem roku, se teje, da je kupec pristal na spremembe Splonih pogojev. V času od spremembe Splonih pogojev do prejema kupčeve pisne izjave o nestrinjanju, se razmerje presoja po starih Splonih pogojih, v kolikor pa druba Mediacor d.o.o. izjave kupca ne prejme v predpisanem roku se spremenjeni Sploni pogoji začnejo uporabljati z dnem njihove spremembe. V kolikor kupec naroči izdelke po spremembi Splonih pogojev le-ta pristopi k spremenjenim Splonim pogojem.

 


SPLONI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

OPOZORILO : OBISK TEGA SPLETNEGA MESTA VAS ZAVEZUJE, DA SPREJEMATE POGOJE UPORABE.
 
Uporaba spletnega mesta: 

Če ni drugače navedeno, vam podjetje Mediacor d.o.o. dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiv s tega spletnega mesta (v nadaljevanju: spletiče) le za osebno in nekomercialno uporabo ter za informativne namene - pod pogojem, da v kopijah gradiv ohranite vse pravne poduke o avtorskih in drugih pravicah iz naslova lastnitva, ki so v izvirnikih gradiv. Gradiv s tega spletiča ne smete v kakrni koli obliki spreminjati, reproducirati ali javno prikazovati, izvajati, posredovati ali uporabljati na kakren koli drug način za javne ali komercialne namene. V skladu s temi pogoji je prepovedana vsakrna uporaba teh gradiv na kateremkoli drugem spletnem mestu ali računalnikem omreju za katerekoli namene. Gradiva na tem spletiču so začitena z avtorskimi pravicami in vsakrna nepooblačena uporaba gradiv s tega spletiča je lahko kritev zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, začito blagovnih znamk ipd. Če prekrite katerega od navedenih pogojev, vam avtomatično preneha veljati dovoljenje za uporabo tega spletiča in morate nemudoma uničiti vse prenesena ali tiskana gradiva.
 
Zasebnost uporabnikov: 

 Pri podjetju Mediacor d.o.o. se zavedamo, da je zasebnost obiskovalcev spletiča  zelo pomembna. Vsa gradiva, informacije ali druga sporočila, ki jih posredujete ali objavite na tem spletiču, bodo obravnavana kot zaupnosti in avtorskih pravic prosta (v nadaljevanju: sporočila). Mediacor d.o.o. je edini lastnik vseh informacij na tem spletiču. Podjetje Mediacor d.o.o. ne bo prodalo, dalo v souporabo ali oddalo v najem sporočila tretjim osebam na načine, ki se razlikujejo od opisanih v pravnih podukih. Na spletiču ne smete objavljati oz. poiljati ali prejemati nezakonitih, grozilnih, obrekljivih, nespodobnih, pornografskih ali podobnih gradiv, ki bi na kakren koli način krila veljavno zakonodajo.

Odgovornost:

Druba Mediacor d.o.o. v nobenem primeru ne more biti odgovorna za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakrno koli kodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja spletne strani, nepravilnega delovanja aplikacij, na katero druba Mediacor d.o.o. ne more in ni dolna vplivati.


Uporaba prava: 

To spletiče vzdruje podjetje Mediacor d.o.o. Gradiv in storitev na tem spletnem mestu oziroma kopij in prilagoditev ne smete uporabljati, izvaati ali posredovati tretjim osebam, če bi to predstavljalo kritev zakonodaje ali predpisov.

Če do tega spletiča dostopate izven Slovenije, to delate na lastno pobudo in morate upotevati zakonodajo, ki velja v Sloveniji. Ti pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo brez uveljavljanja načel o navzkriju veljavnosti zakonodaje.

Splono: 

Podjetje Mediacor d.o.o. lahko kadarkoli revidira te pogoje s posodobitvijo te objave. Občasno običite to spletno mesto, da bi se seznanili s pogoji,  saj so za vas zavezujoči. Posamezna določila teh pogojev lahko nadomestijo izrecno določeni pravni poduki ali pogoji, ki so na posameznih straneh tega spletiča.

Koarica:
Koarica je prazna
Oddaj povpraevaje